ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢA MECANISMELOR ŞI MAŞINILOR şi UNIVERSITATEA DIN ORADEA organizează AL VII - LEA SEMINAR NAŢIONAL DE MECANISME (SNM 2012) Băile Felix 3 - 5 Mai 2012 Integrarea şi extinderea TIC, a instrumentelor şi soluţiilor software pentru îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale reprezintă metodele de adaptare a sistemelor de educaţie la nevoile în permanentă schimbare şi la evoluţiile rapide din economie şi societate. În acest contex, ARoTMM organizează Al VII - lea Seminar Naţional de Mecanisme, în scopul analizei şi adaptării conţinutului disciplinei de MECANISME la programele soft care dezvoltă studenţilor aptitudini şi competenţe în domeniul conceperii, studiului şi optimizării mecanismelor. Tematica seminarului Adaptarea conţinutului disciplinei de Mecanisme la programele software utilizate în procesul de instruire. Structurarea unei oferte de programe soft destinate disciplinei Mecanisme. Participanţi Sunt invitaţi să participe: membrii din conducerea ARoTMM la nivel naţional; preşedinţii filialelor teritoriale ARoTMM; cadre didactice (coordonator disciplină, director departament, etc.)   Date importante 10 aprilie 2012 transmiterea materialelor în format electronic la adresa ctnelu@yahoo.com 18 aprilie 2012 confirmarea participării, prin transmiterea formularului de înscriere la adresa ibratu@uoradea.ro