Students Info>Admission

ADMISSION 2014

(în actualizare)


Useful Information


• Ghid Admitere Licență Iulie 2014
• Ghid Admitere Master Iulie 2014

• Ghid Admitere Studii Postuniversitare

Metodologie Admitere Facultatea IMT
Metodologie Admitere Universitatea Oradea
Ordin privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2013-2014


Download Brochures of Admission!

Învățământ cu FRECVENȚĂ


Învățământ la DISTANȚĂ
Vizualizări: