Facultatea de INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
Departamentul de INGINERIE INDUSTRIALA
Anul universitar 2013-2014


CERC ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC
MODELAREA SISTEMELOR TEHNICE UTILIZÂND Solid Edge


In cadrul cercului ştiinţific studenţesc se vor desfăşura activităţi menite să dezvolte la studenţi abilităţi specifice cercetării ştiinţifice. Aceste activităţi sunt complementare celor cu caracter didactic.

OBIECTIVE:
- dezvoltarea abilităţilor de modelare 3D şi 2D utilizand Solid Edge;
- dezvoltarea abilităţilor de simulare a funcţionării sistemelor tehnice utilizand Solid Edge;
- dezvoltarea abilităţilor de utilizarea a modulelor de tip CAE (Computer Aided Engineering) din Solid Edge.

ACTIVITĂŢI:
- modelare 3D utilizand Solid Edge;
- modelare 2D utilizand Solid Edge;
- simularea funcţionării sistemelor tehnice utilizand Solid Edge;
- utilizarea modulului de tip CAE din cadrul Solid Edge.

RESPONSABILI:
Prof. dr. ing. BLAGA Florin- fblaga@uoradea.ro
Conf. dr. ing. STĂNĂŞEL Iulian- stanasel@uoradea.ro