• TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru verificarea cunoștințelor specifice domeniilor de studiula proba INTERVIU a concursului de admitere la studii universitare de masterat: