Depunere cereri pentru bursa socială, Semestrul I, 2017-2018

Anunt REDUCERI /SCUTIRI de taxe de școlarizare_2017-2018

• Rezultate finale admitere LICENȚĂ și MASTER , iulie+septembrie 2017 (AR, IEDM, IEDM-ID, ROBO, TCM, CFMAC, IEMA, SMA_engleza, STAIA)

• Deschiderea anului universitar 2017-2018 _ luni, 02.10.2017:

– Anul I, licență, învățământ cu frecvență

– Anul I, licență, învățământ la distanță

– Anul I, master

• Liste finale cazare studenți _2017-2018

Liste provizorii cazare studenți _2017-2018

 Rezultate finale admitere LICENȚĂ (AR, TCM, MECA, ROBO, IEDM, IEDM-ID)

• Rezultate provizorii admitere MASTER (CFMAC, IEMA, STAIA, SMA engleză)

• ADMITERE STUDII DE MASTERAT – Programarea candidaților la probe:

Programarea candidaților MASTER SMA-limba engleză la Proba eliminatorie de limba engleză_19.09.2016

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu-MASTER SMA- limba engleză-19.09.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu_MASTER limba română-19.09.2017

• Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ (ARTCMMECAROBOIEDMIEDM-ID)

• Examene de finalizare studii (Diplomă / Disertație)_Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Programarea examenelor Sesiunea III 4-16 sept 2017 

• Admitere, sesiunea septembrie 2017 (LICENȚĂ, MASTER)

• Rezultate finale admitere MASTER (CFMACIEMASTAIASMA engleză)

• Rezultate finale admitere LICENȚĂ (ARTCMMECAROBOIEDMIEDM-ID, Candidați străini)

 

• Rezultate provizorii admitere MASTER (CFMAC, IEMA, STAIA, SMA engleză)

Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ (AR, TCM, MECA, ROBO, IEDM, IEDM-ID)

• ADMITERE STUDII DE MASTERAT – Programarea candidaților la probe:

Programarea candidaților la Proba eliminatorie de LIMBA ENGLEZĂ_24.07.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu-MASTER SMA- limba engleză-24.07.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu_MASTER limba română-24.07.2017

 

• Programarea examenelor de finalizare a studiilor_ DiplomăDisertație

Întâlnire studenți-comisie_ REPARTIZARE locuri tabere

PRACTICA TEHNOLOGICĂ – pentru studenții anilor II, III

• Restanțe anii I,II,III licență + I master, 3 iul. – 8 iul.

• Restanțe anii IV licență + II master, 26 iun. – 1 iul.

Lista finala_studenti beneficiari tabere 2017

Depunere cereri pentru BURSE SOCIALE OCAZIONALE

Programarea examenelor

Internship COMAU 2017

• Calendarul de plata a burselor sem II

Liste provizorii BURSE semestrul II, 2016-2017

• Tabere studențești 2017_alocare locuri ,depunere cereri, metodologie, calendar

• Tabere studențești 2017_informații preliminare

Burse OCAZIONALE pentru ajutor social și burse OCAZIONALE pentru rezultate deosebite

Burse sociale_Sem II, 2016-2017

Depunere cereri OTL_Sem II, 2016-2017