• Lista studenților Facultății IMT care beneficiază de bursă de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, Semestrul I, 2018-2019

• Lista studenților care beneficiază de locuri de parcare în anul univ. 2018-2019

Burse Sem I, 2018-2019, Lista provizorie

Depunere cereri pentru bursa de performanță și pentru bursa specială

Atribuire locuri parcare în Campusul studențesc_2018-2019

Selectie studenti formatori pentru activitati remediale.

Depunere dosar pentru reducere / scutire de taxă de școlarizare pentru anul univ. 2018-2019

Adresa reducere / scutire taxă de școlarizare

Lista programelor de studii la care se acordă reducerea taxei de școlarizare

Formular Cerere, Formular Declarație de venituri

Depunere cereri pentru bursa socială, Semestrul I, 2018-2019

Depunere cereri gratuitate OTL_Semestrul I, 2018-2019

Rezultate finale admitere LICENȚĂ și MASTER , iulie+septembrie 2018

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

Anul I, învățământ cu frecvență

Anul I, licență, învățământ la distanță

Anul I, master

• Liste FINALE cazare în căminele studențești ale Universității din Oradea în anul universitar 2018-2019

• Liste PROVIZORII cazare în căminele studențești ale Universității din Oradea în anul universitar 2018-2019

• Rezultate finale admitere licență  /  master septembrie 2018

• Rezultate provizorii admitere master,  septembrie 2018

• Programarea candidaților la Probe_concursul de admitere la masterat_Data: 18 septembrie 2018

Rezultate provizorii admitere licență,  septembrie 2018

In atentia anului II si III TCM. Colocviu la practica

• Programarea restantelor, Sesiunea III, 3-15 sept 2018 – actualizat (Apăsați tasta F5 pentru actualizare în browser!)

• Examene de finalizare a studiilor (diplomă/disertație) – sesiunea septembrie 2018

• Programarea restantelor, Sesiunea III, 3-15 sept 2018 – actualizat

• Programarea restantelor, Sesiunea III, 3-15 sept 2018

• Informații preliminare admitere licență master, septembrie 2018

• Rezultate finale admitere licență / master, iulie 2018

• Rezultate provizorii admitere licență / master, iulie 2018

• Programarea candidaților la Probe_concursul de admitere la masterat_20 iulie 2018

• Planificarea susținerii examenelor de finalizare a studiilor (10-13 iulie 2018)

ARIEDM_IF , IEDM_IDROBO, MECATCM

CFMACIEMA , STAIAIMDCSMA_engleza

• Tabere 2018:  Au rămas 54 de locuri neocupate la nivelul universității. Se mai pot depune cereri, la Secretariat Prorector SSV, numai în data de 5 iulie 2018, între orele 9-12.

• Proces verbal REPARTIZARE LOCURI ÎN TABERE la Facultatea IMT

• Programarea examenelor de finalizare a studiilor – sesiunea iulie 2018

examene de DIPLOMĂ

examene de DISERTAȚIE

Tabere 2018 : Întâlnirea studenților cu comisia de selecție, pentru repartizarea locurilor în tabere

Tabere 2018 : Anunț pentru studenții care au solicitat locuri în tabere

• Examene de restanțe Sesiunea II 25 iunie – 7 iulie 2018

• Pentru absolvenții din iunie 2017, se pot ridica diplomele de licență!

• Activitatea de PRACTICĂ pentru anul universitar 2017-2018 _pentru studenții din anii II, III

• Tabere 2018: Lista finală cu studenții care beneficiază de locuri în tabere

Tabere 2018: Se mai pot depune cereri pentru tabere în perioada 13.06.2018-15.06.2018!!!

• Examene de finalizare a studiilor (diplomă/disertație) – sesiunea iulie 2018

• Proces verbal selecție studenți_Tabere 2018

• Programarea examenelor – Sesiunea II, 11-30 iun. 2018

Programul EURO 200 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2018FORMULAR TIP Cerere_Program EURO 200

• Lista studenților care beneficiază de burse ocazionale de ajutor social, Semestrul II, 2017-2018

• Anunț referitor la plata burselor pentru lunile aprilie-mai 2018

• Burse Sem. II, 2017-2018- Lista provizorie; Depunere dosare pentru Burse sociale ocazionale

• Tabere studențești 2018_alocare locuri ,depunere cereri, metodologie, calendar

• Anunt achizitie servicii consultanta – tutore formator profesional,  depunere documente 13 apr 2018

• Anunt achizitie servicii consultanta – tutore doctorand,  depunere documente 28 mar-04 apr 2018

 

• Anunt achizitie servicii consultanta – studenti individuali,  depunere documente 27 mar-03 apr 2018

Depunere cereri pentru bursa de performanță OCAZIONALĂ, Semestrul I / II, 2017-2018

• Programul Fulbright Student pentru burse in anul academic 2019-2020 Fulbright Student 2019-2020

Depunere cereri pentru bursa internship, Semestrul II, 2017-2018

Depunere cereri pentru bursa socială și bursa de performanță, Semestrul II, 2017-2018

Depunere cereri gratuitate OTL_Sem II, 2017-2018

Orar Sem II 2017-2018

Programarea restanțelor, Sesiunea I, 19 – 24 feb 2018

• Anunt achizitie servicii consultanta selectie studenti,  depundere documente 05-12 feb 2018

• Examene de finalizare studii (Diplomă/Disertație)_Sesiunea FEBRUARIE 2018

• Programarea examenelor Sesiunea I, 22 ian – 10 feb 2018

• Programarea colocviilor Sesiunea I, 8-20 ian 2018

• Burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte

Burse semestrul I_2017-2018

Indicatii pentru primirea locului de parcare_studenți

Tabel nominal cu studenții care beneficiază de loc de parcare la Univ din Oradea

Depunere cereri pentru bursa de performanță

•Depunere cereri pentru abonament parcare

Anunt atribuire locuri parcare studenti UO

Formular Cerere acces parcare studenti

Formular confirmare indeplinire atributii

• Programul Fulbright-RAF Scholar Award pe domeniul Antreprenoriatului pentru anul academic 2018-2019: http://www.fulbright.ro/the-fulbright-raf-scholar-award-2018-2019

Depunere cereri pentru bursa socială, Semestrul I, 2017-2018

Anunt REDUCERI /SCUTIRI de taxe de școlarizare_2017-2018

• Rezultate finale admitere LICENȚĂ și MASTER , iulie+septembrie 2017 (AR, IEDM, IEDM-ID, ROBO, TCM, CFMAC, IEMA, SMA_engleza, STAIA)

• Deschiderea anului universitar 2017-2018 _ luni, 02.10.2017:

– Anul I, licență, învățământ cu frecvență

– Anul I, licență, învățământ la distanță

– Anul I, master

• Liste finale cazare studenți _2017-2018

Liste provizorii cazare studenți _2017-2018

 Rezultate finale admitere LICENȚĂ (AR, TCM, MECA, ROBO, IEDM, IEDM-ID)

• Rezultate provizorii admitere MASTER (CFMAC, IEMA, STAIA, SMA engleză)

• ADMITERE STUDII DE MASTERAT – Programarea candidaților la probe:

Programarea candidaților MASTER SMA-limba engleză la Proba eliminatorie de limba engleză_19.09.2016

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu-MASTER SMA- limba engleză-19.09.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu_MASTER limba română-19.09.2017

• Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ (ARTCMMECAROBOIEDMIEDM-ID)

• Examene de finalizare studii (Diplomă / Disertație)_Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Programarea examenelor Sesiunea III 4-16 sept 2017 

• Admitere, sesiunea septembrie 2017 (LICENȚĂ, MASTER)

• Rezultate finale admitere MASTER (CFMACIEMASTAIASMA engleză)

• Rezultate finale admitere LICENȚĂ (ARTCMMECAROBOIEDMIEDM-ID, Candidați străini)

 

• Rezultate provizorii admitere MASTER (CFMAC, IEMA, STAIA, SMA engleză)

Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ (AR, TCM, MECA, ROBO, IEDM, IEDM-ID)

• ADMITERE STUDII DE MASTERAT – Programarea candidaților la probe:

Programarea candidaților la Proba eliminatorie de LIMBA ENGLEZĂ_24.07.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu-MASTER SMA- limba engleză-24.07.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu_MASTER limba română-24.07.2017

 

• Programarea examenelor de finalizare a studiilor_ DiplomăDisertație

Întâlnire studenți-comisie_ REPARTIZARE locuri tabere

PRACTICA TEHNOLOGICĂ – pentru studenții anilor II, III

• Restanțe anii I,II,III licență + I master, 3 iul. – 8 iul.

• Restanțe anii IV licență + II master, 26 iun. – 1 iul.

Lista finala_studenti beneficiari tabere 2017

Depunere cereri pentru BURSE SOCIALE OCAZIONALE

Programarea examenelor

Internship COMAU 2017

• Calendarul de plata a burselor sem II

Liste provizorii BURSE semestrul II, 2016-2017

• Tabere studențești 2017_alocare locuri ,depunere cereri, metodologie, calendar

• Tabere studențești 2017_informații preliminare

Burse OCAZIONALE pentru ajutor social și burse OCAZIONALE pentru rezultate deosebite

Burse sociale_Sem II, 2016-2017

Depunere cereri OTL_Sem II, 2016-2017