Programarea restanțelor, Sesiunea I, 19 – 24 feb 2018

• Anunt achizitie servicii consultanta selectie studenti,  depundere documente 05-12 feb 2018

• Examene de finalizare studii (Diplomă/Disertație)_Sesiunea FEBRUARIE 2018

• Programarea examenelor Sesiunea I, 22 ian – 10 feb 2018

• Programarea colocviilor Sesiunea I, 8-20 ian 2018

• Burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte

Burse semestrul I_2017-2018

Indicatii pentru primirea locului de parcare_studenți

Tabel nominal cu studenții care beneficiază de loc de parcare la Univ din Oradea

Depunere cereri pentru bursa de performanță

•Depunere cereri pentru abonament parcare

Anunt atribuire locuri parcare studenti UO

Formular Cerere acces parcare studenti

Formular confirmare indeplinire atributii

• Programul Fulbright-RAF Scholar Award pe domeniul Antreprenoriatului pentru anul academic 2018-2019: http://www.fulbright.ro/the-fulbright-raf-scholar-award-2018-2019

Depunere cereri pentru bursa socială, Semestrul I, 2017-2018

Anunt REDUCERI /SCUTIRI de taxe de școlarizare_2017-2018

• Rezultate finale admitere LICENȚĂ și MASTER , iulie+septembrie 2017 (AR, IEDM, IEDM-ID, ROBO, TCM, CFMAC, IEMA, SMA_engleza, STAIA)

• Deschiderea anului universitar 2017-2018 _ luni, 02.10.2017:

– Anul I, licență, învățământ cu frecvență

– Anul I, licență, învățământ la distanță

– Anul I, master

• Liste finale cazare studenți _2017-2018

Liste provizorii cazare studenți _2017-2018

 Rezultate finale admitere LICENȚĂ (AR, TCM, MECA, ROBO, IEDM, IEDM-ID)

• Rezultate provizorii admitere MASTER (CFMAC, IEMA, STAIA, SMA engleză)

• ADMITERE STUDII DE MASTERAT – Programarea candidaților la probe:

Programarea candidaților MASTER SMA-limba engleză la Proba eliminatorie de limba engleză_19.09.2016

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu-MASTER SMA- limba engleză-19.09.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu_MASTER limba română-19.09.2017

• Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ (ARTCMMECAROBOIEDMIEDM-ID)

• Examene de finalizare studii (Diplomă / Disertație)_Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Programarea examenelor Sesiunea III 4-16 sept 2017 

• Admitere, sesiunea septembrie 2017 (LICENȚĂ, MASTER)

• Rezultate finale admitere MASTER (CFMACIEMASTAIASMA engleză)

• Rezultate finale admitere LICENȚĂ (ARTCMMECAROBOIEDMIEDM-ID, Candidați străini)

 

• Rezultate provizorii admitere MASTER (CFMAC, IEMA, STAIA, SMA engleză)

Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ (AR, TCM, MECA, ROBO, IEDM, IEDM-ID)

• ADMITERE STUDII DE MASTERAT – Programarea candidaților la probe:

Programarea candidaților la Proba eliminatorie de LIMBA ENGLEZĂ_24.07.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu-MASTER SMA- limba engleză-24.07.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu_MASTER limba română-24.07.2017

 

• Programarea examenelor de finalizare a studiilor_ DiplomăDisertație

Întâlnire studenți-comisie_ REPARTIZARE locuri tabere

PRACTICA TEHNOLOGICĂ – pentru studenții anilor II, III

• Restanțe anii I,II,III licență + I master, 3 iul. – 8 iul.

• Restanțe anii IV licență + II master, 26 iun. – 1 iul.

Lista finala_studenti beneficiari tabere 2017

Depunere cereri pentru BURSE SOCIALE OCAZIONALE

Programarea examenelor

Internship COMAU 2017

• Calendarul de plata a burselor sem II

Liste provizorii BURSE semestrul II, 2016-2017

• Tabere studențești 2017_alocare locuri ,depunere cereri, metodologie, calendar

• Tabere studențești 2017_informații preliminare

Burse OCAZIONALE pentru ajutor social și burse OCAZIONALE pentru rezultate deosebite

Burse sociale_Sem II, 2016-2017

Depunere cereri OTL_Sem II, 2016-2017