• Admitere, sesiunea septembrie 2017 (LICENȚĂ, MASTER)

• Rezultate finale admitere MASTER (CFMACIEMASTAIASMA engleză)

• Rezultate finale admitere LICENȚĂ (ARTCMMECAROBOIEDMIEDM-ID, Candidați străini)

 

• Rezultate provizorii admitere MASTER (CFMAC, IEMA, STAIA, SMA engleză)

Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ (AR, TCM, MECA, ROBO, IEDM, IEDM-ID)

• ADMITERE STUDII DE MASTERAT – Programarea candidaților la probe:

Programarea candidaților la Proba eliminatorie de LIMBA ENGLEZĂ_24.07.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu-MASTER SMA- limba engleză-24.07.2017

Programarea candidaților la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu_MASTER limba română-24.07.2017

 

• Programarea examenelor de finalizare a studiilor_ DiplomăDisertație

Întâlnire studenți-comisie_ REPARTIZARE locuri tabere

PRACTICA TEHNOLOGICĂ – pentru studenții anilor II, III

• Restanțe anii I,II,III licență + I master, 3 iul. – 8 iul.

• Restanțe anii IV licență + II master, 26 iun. – 1 iul.

Lista finala_studenti beneficiari tabere 2017

Depunere cereri pentru BURSE SOCIALE OCAZIONALE

Programarea examenelor

Internship COMAU 2017

• Calendarul de plata a burselor sem II

Liste provizorii BURSE semestrul II, 2016-2017

• Tabere studențești 2017_alocare locuri ,depunere cereri, metodologie, calendar

• Tabere studențești 2017_informații preliminare

Burse OCAZIONALE pentru ajutor social și burse OCAZIONALE pentru rezultate deosebite

Burse sociale_Sem II, 2016-2017

Depunere cereri OTL_Sem II, 2016-2017

• Sesiunea I de Restanțe, 20-25 feb. 2015

• Examene de finalizare studii (Diplomă / Disertație)_Sesiunea FEBRUARIE 2017

• Sesiunea I: Examene 23 ian. – 11 feb. 2017

• Sesiunea I: Colocvii+VP 9 – 21 ian. 2017

Burse TELEKOM pentru studenții din anul I, studii de licență

Informare privind scutirea / reducerea / eșalonarea TAXEI DE ȘCOLARIZARE_2016-2017

Se organizează o nouă sesiune de CAZARE în căminele universității-depunere cereri până în 13.10.2016

• BURSE. Depunere cereri  burse sociale pentru Sem. I, 2016-2017 și burse de performanță pentru anul univ. 2016-2017

• Rezultate finale admitere iulie și septembrie 2016

– Rezultate finale_iulie și septembrie 2016_Licență și Master, pe specializări

Rezultate finale_iulie și septembrie 2016_Licență_alfabetic

– Rezultate finale_iulie și septembrie 2016_Master_alfabetic

• Deschiderea anului universitar 2016-2017

Anul I, licență, învățământ cu frecvență

Anul I, licență, învățământ la distanță

– Anul I, master

• Listele finale cu studenții care beneficiază de cazare în anul universitar 2016-2017

• Afișare liste provizorii cu studenții care beneficiază de cazare în anul universitar 2016-2017

• Anunț preliminar CAZARE în căminele studențești în anul universitar 2016-2017

 Rezultate provizorii admitere MASTER

• Programarea candidaților MASTER la Proba Interviu și la Proba eliminatorie Limba engleză _ Miercuri, 21 septembrie 2016

• Rezultate finale admitere LICENȚĂ

• Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ

• Examene de finalizare a studiilor (Diplomă / Disertație) – Sesiunea septembrie 2016

• Restanțe – Sesiunea septembrie 2016

• Admitere – sesiunea SEPTEMBRIE 2016

• Rezultate finale admitere LICENȚĂ

• Rezultate finale admitere MASTER

• Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ

• Rezultate provizorii admitere MASTER

• Programarea candidaților Master la Proba eliminatorie de limba engleză_29.07.2016

• Programarea candidaților Master la Proba INTERVIU__29.07.2016

Se prelungesc înscrierile la admitere până JOI, 28 iulie 2016

• Încep înscrierile la admitere:

LICENȚĂ:18-26 iulie 2016, MASTER: 21-26 iulie 2016

• Repartizare locuri tabere

Anunt PRACTICA 2015-2016_An II, III

• Examene de finalizare a studiilor (Diplomă / Disertație)

• Anunt tabere studențești 2016

ADMITERE Facultatea IMT 2015-2016

• Depunere cereri/dosare pentru bursa de ajutor social

• Modificari orar sem 2 2015-2016

Orar sem 2 2015-2016

 Examene de finalizare studii_sesiunea februarie 2016

• Burse ocazionale_ianuarie 2016

Bursa Talentelor – 10.000 de euro pentru 10 proiecte

Depunere cereri Burse sociale si reducere OTL

Depunere cereri pentru Burse de performanță

Depunere cereri pentru reducere_scutire_esalonare taxa de scolarizare pentru anul univ. 2015-2016

Orar sem. I 2015-2016 – studii de licenta si masterat

Anunt STUDENŢI ANUL I_Licență_Deschidere an universitar 2015-2016

• Anunt STUDENŢI ANUL I Master_Deschidere an universitar 2015-2016

• Rezultate finale_admitere_licenta si master_sesiunile iulie , septembrie 2015

• Cazare în căminele studențești 2015-2016

Rezultate finale admitere MASTER- sesiunea septembrie 2015

Rezultate finale admitere LICENȚĂ – sesiunea septembrie 2015

• Rezultate provizorii MASTER, sesiunea septembrie 2015

Programare candidati Master SMA (engleză) la proba eliminatorie de limba engleză_17.09.2015

Programare candidați Master (engleză și română) la proba INTERVIU _17.09.2015

• Rezultate provizorii admitere LICENȚĂ, sesiunea septembrie 2015

Examene de finalizare studii (diplomă, disertație), sesiunea septembrie 2015

Programarea restanțelor sesiunea de toamnă 2015

Admitere septembrie 2015

Rezultate finale admitere LICENȚĂ – sesiunea iulie 2015

Rezultatele finale admitere MASTER – sesiunea iulie 2015

Rezultatele preliminarii admitere MASTER

Rezultate preliminarii admitere LICENȚĂ_24 iulie 2015

• Rezultatele preliminarii admitere MASTER se vor afișa luni, 27 iulie 2015

Programare candidati Master PROBA Engleza_24.07.2015

Programare INTERVIU Master _24.07.2015

• Inscrierile la admitere licenta si master se prelungesc pana joi 23 iulie 2015

Admitere 2015

Programarea examenului de disertatie

Programarea examenului de diploma

Anunt Practica 2014-2015_An II, III

Finalizare studii , iulie 2015

Burse ocazionale Sem. II_2014-2015

Tabere studentesti 2015

Examene, Sesiunea I, iunie 2015

Colocvii si VP-uri, mai-iunie 2015

Tabere studentesti 2015

Finalizare studii – Examene de diploma

Finalizare studii – Examene de disertatie

Burse Ocazionale

Regulament Burse

Examen Diploma/Disertatie Februarie 2015

Planificarea examenelor Sesiunea I, ian-feb 2015, forma finala!

Planificarea colocviilor, VP-urilor, examenelor Sesiunea I, ian-feb 2015

Orar sem. I 2014-2015

Deschiderea anului universitar 2014-2015

Deschiderea anului universitar 2014-2015 – Invatamant la Distanta

Rezultate finale Licenta

Rezultate finale Master

Repartitie locuri in camine IMT

Anunt cazare

Regulament cazare 2014-15 HS 43 21.07.2014 Anexa 26

Rezultate provizorii Licenta

Rezultate provizorii Master

• Programarea candidatilor la interviu – master

• Programarea candidatilor la interviu – master

•Programare probe master

•Finalizare studii – sesiunea septembrie 2014

•Programarea examenelor, Sesiunea III septembrie 2014

•Admitere septembrie 2014

•Rezultate finale admitere LICENTA

•Rezultate finale admitere MASTERAT

•Rezultate provizorii admitere LICENTA

•Rezultate provizorii admitere MASTERAT

Interviu master vineri 25.07.2014 incepand cu ora noua.>>Vezi planificarile

Proba limba engleza Master SMA joi 24.07.2014 ora 11

• Colocviu practica Anul II TCM – 24.07.2014 ora 09:00


•Programare examen de diploma


•Tabere Studentesti 2014 – Lista studentilor beneficiari


•Anunt practica 2013-1014 An II, III


•Finalizare studii


•Tabere Studentesti 2014


•Admitere 2014


•Orar Sem II 2013-3014


•Programarea examenelor Sesiunea I 20ian-8feb 2014


• Codul drepturilor si obligatiilor studentului


• Bursa talentelor – depunere proiecte


• Alegeri partiale studenti – consiliul facultatii


• SUBVENTIE DE SPRIJIN pt CAZARE, pt studentii bugetati


• Reducere scutire esalonare TAXA SCOLARIZARE


• Burse SOCIALE_Semestrul I


• Burse de performanta


• Deschiderea anului universitar


• Orar licenta, semestrul I, an universitar 2013-2014


• DESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2013/2014


• Anunt important anul I


• Rezultate finale admitere licenta si masterat – septembrie 2013


• Repartizarea studentilor in caminele studentesti


• Rezultate provizorii admitere licenta


• Rezultate provizorii admitere masterat


• Programare candidatilor master la proba INTERVIU


• Programare candidatilor master – la proba eliminatorie engleza

Rezultate finalizare studii – septembrie 2013

Admitere septembrie 2013

IMT Oportunitati de angajare, Recrutat in Crisana, Digi 24 HD Oradea

Examen finalizare studii -Licenta, disertatie 2013

Locuri libere pentru admiterea din septembrie 2013

Programarea examenelor pentru restante, Sesiunea III, 2-14 septembrie 2013

Rezultate finale admitere licenta

Rezultate finale admitere master

Programarea candidatilor la proba interviu

Distributie locuri in tabere studentesti

Intalnire studenti-comisie pentru REPARTIZARE locuri tabere

Proces verbal selectie tabere studentesti _03.07.2013

Anunt Practica 2012-1013

Tabere studentesti 2013

Programarea examenelor, Sesiunea II 10-27 iunie 2013

Conferinta IMT Oradea 2013, 30 mai-1 iunie 2013

Oferta loc de munca – Inventur SRL

Selectia pentru Mobilitati Erasmus 2012-2013

Orar sem II 2012-2013

Examene sesiunea ian-feb 2013

Deschiderea Anului Universitar 2012-2013

In atentia studentilor anului I, studii de licenta, invatamant cu frecventa

IN ATENTIA STUDENTILOR DE LA FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA

Orar licenta si master sem.1 2012-2013

Rezultate provizorii admitere master septembrie 2012

Rezultate finale admitere licenta septembrie 2012

Rezultate provizorii admitere licenta septembrie 2012

Programare restante ID sept. 2012

Programare restante sept. 2012

Rezultate finale licenta

Rezultate finale master

Rezultate provizorii licenta

Rezultate provizorii master

Programare INTERVIU Master _27.07.2012

Rezultate proba eliminatorie master engleza

Programare candidati Master engleza_25.07.2012

Distributia locurilor in tabere

Rezultate finalizare studii iulie 2012

Repartitie locuri in taberele studentesti. Prezenta obigatorie 11.07.2012, ora 10:30, sala B015

Sustinere examen Disertatie

Sustinere examen Diploma

Selectie studenti tabere

Anuntul pt
tabere-Inscrieri pana in 25.o6.2012 la Secretariat

Fisa de inscriere tabere studentesti

Anunt Practica An II, III

Anunt prezentare pompe Travaini

Programare examene

Intalnire studenti – Celestica

Invitatie pentru Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti

Anunt selectie Erasmus

Orar sem2

Anunt „GMAB ORADEA”

Programare examene master 2012

Programare examene zi 2012

Programare examene ID 2012

Alegeri cadre didactice in senatul universitatii –

Alegeri studenti in senatul universitatii –

Alegeri cadre didactice in consiliul facultatii –

Alegeri cadre didactice in consiliul facultatii –

Alegeri studenti in consiliul facultatii

Workshop Heidenhain Germania

Workshop Bosch-Rexroth

Lista finala a candidatilor declarati admisi Studii de licenta

Lista finala a candidatilor declarati admisi Masterat

Anunt deschidere an universitar

Rezultate provizorii master sept 2011

Programare interviu MASTER

Rezultate provizorii admitere licenta

Anunt afisare rezultate admitere

METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

Prelungire perioada INSCRIERE admitere licenta pana in 20 sept 2011

Prelungire perioada INSCRIERE admitere master pana in 26 sept 2011


Anunt privind confirmarea locului

Programare restante sept

Materiale tabere studentesti tematice

Programare restante master iunie-iulie 2011

Programare restante id iunie-iulie 2011

Programare restante zi iunie-iulie 2011

Inscriere examen de diploma/disertatie

Programare examene zi

Programare examene ID

Programare examene master

Proces verbal de Selectie Study Mobility

Vizualizare situatie scolara

Mobilitati Erasmus pentru studenti

Mobilitati Erasmus pentru cadre didactice (predare)

Mobilitati Erasmus pentru cadre didactice (formare si plasament)

Orar sem II 2010-2011

Anunt examen diploma febr. 2011

Programare restante master febr 2011

Programare restante ID febr 2011

Programare restante Zi febr 2011

Programare Examene Master

Programare Examene ID

Programare Examene Zi

Orar sem I 2010-2011

Anunt deschidere an univ ID

Anunt deschidere an masterat

Anunt deschidere an univ 2010-2011

Rezultate provizorii Master IMT septembrie 2010

Rezultate provizorii Licenta IMT septembrie 2010

Colocviu Practica ID

Anunt studenti

Master: Programarea candidatilor la interviu

Rezultate licenta iulie 2010

PROGRAMAREA sustinerii proiectului de diploma IEDM ID anul VI iulie 2010

PROGRAMAREA sustinerii proiectului de diploma IEDM ID anul VI iulie 2010

PROGRAMAREA sustinerii proiectului de diploma IEDMID anul IV iulie 2010

PROGRAMAREA sustinerii proiectului de diploma IEDM ZI iulie 2010

Practica ID iunie 2010

Anunt lucrare de diploma

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR
SESIUNEA IUNIE – IULIE 2010