METODOLOGIA PROPRIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE ASISTENT UNIVERSITAR, LECTOR UNIVERSITAR / SEF DE LUCRARI SI DE CERCETARE VACANTE IN FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALA SI TEHNOLOGICA

Metodologia IMT_2011-2012.doc
Anexa 1_Cerere inscriere.doc
Anexa 2_Opis.doc
Anexa 3_Fisa de verificare 09 09 2011.doc
Anexa 4_Fisa de evaluare candidat 08 09 2011.doc
Anexa 5_Referat aprecieret 09 09 2011.doc
Anexa 6_Raport 05 09 2011.doc