Programe de studii

Studii universitare de licență - 8 semestre, 240 credite

Programul de studii
Domeniul
Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Inginerie Industrială
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Inginerie și Management
Mecatronica

Robotică

Mecatronică și Robotică
Mecatronică și Robotică
Autovehicule rutiere Ingineria Autovehiculelor
 

Studii universitare de masterat - 4 semestre, 120 credite

Programul de studii
Domeniul
Concepție, Fabricație și Management Asistate de Calculator Inginerie Industrială
Inginerie Economica și Management pentru Afaceri Inginerie și Management
Inginerie și Management în Domeniul Autovehiculelor Inginerie și Management
Advanced Mechatronics Systems (în limba engleză) Mecatronică și Robotică
Sisteme și Tehnologii Avansate în Ingineria Autovehiculelor Ingineria Autovehiculelor
 

Studii doctorale

Domeniul: Inginerie Industrială
 

Studii Postuniversitare și de Formare continuă

Programul de studii
Domeniul
Managementul și Evaluarea Riscurilor pentru Securitate și Sănătate în Muncă Inginerie și Management