PNEUMOMOBIL 2009 Rexroth

Video

   O echipă a Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică, din structura Universităţii din Oradea, formată din studenţi de la specializarea Autovehicule Rutiere, cadre didactice coordonatoare şi personal tehnic a participat în perioada 08-09 mai 2009 la a doua ediţie “PNEUMOMOBIL 2009 Rexroth” care s-a desfăşurat în localitatea Eger din Ungaria. PNEUMOMOBIL Rexroth este o competiţie cu autovehicule neconvenţionale, acţionate pneumatic, care sunt proiectate şi construite (cu sprijinul firmei BOSCH prin livrarea componentelor pneumatice) de către participanţi.
   La concurs, ediţia din acest an, s-au înscris şi participat un număr de 34 de echipaje (din 15 universităţi europene) dintre care două (FELIX Oradea şi LOTUS Oradea) au fost ale Universităţii din Oradea, Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică. Autovehiculele cu care au concurat echipajele româneşti au fost de concepţie proprie şi au fost executate în Atelierul de Integrare al universităţii fiind apreciate ca modele unicat de către comisia de evaluare. Concursul a constat din trei etape :
- distanţă maximă parcursă cu un rezervor de aer comprimat (10 l) la o viteză medie de 8 km/h;
- proba de demaraj;
- proba de viteză.
În urma desfăşurării celor trei probe în clasamentul general echipajele au ocupat locurile 11 şi 14.
Echipa a fost compusă din:
- student Cionca Mircea;
- student Boroş Alexandru;
- student Frese Lucian;
- student Dobrai Szigmond;
- student Ilieş Gabriel;
- student Vereş Daniel;
- student Maghiar Vlad
Cadre didactice coordonatoare:
- prof.univ.dr.ing. Fodor Mircea Dinu;
- prof.univ dr.ing. Rus Alexandru;
- conf.univ.dr.ing. Mitran Tudor;
- conf.univ.dr.ing. Vesseleny Tiberiu;
Ingineri conceptie si fabricatie:
- ing. Bodea Marius;
- ing. Chiş Ioan.